FKEE - Official Portal

FACULTY OF ELECTRICAL &
ELECTRONICS ENGINEERING

Bachelor of Engineering (Hons.) Electrical Engineering (Electronics) (Part-Time)

Programme Educational Objectives (PEO)

PEO

Programme Educational Objectives (PEO)

Performance Indicator

PEO 1

Graduates achieve advance standing professionally based on their technical expertise & accomplishment related to engineering practice and research, or in other fields they choose to pursue.

  • 60% - Serve in engineering and technical profession
  • 10% - Senior positions in an organization

PEO 2

Graduates continue to acquire knowledge in technical and non-technical areas in pursuit of life-long learning.

  • 15% - Advance degree in engineering fields
  • 10% - Advance degree in non-engineering fields

PEO 3

Graduates demonstrate commitment to the community and the professions, holding responsible positions that contribute to the benefits of society.

  • 90% - Membership in professional bodies
  • 60% - Participation in Local Community Network

Ahlan wa Sahlan dan selamat datang kepada semua pelajar baru UMP, Assalamualaikum wrt, dan salam sejahtera.

 

Alhamdulillah dan tahniah kepada semua pelajar yang sudah berjaya mendaftar di UMP khususnya. Universiti adalah satu institusi Ilmu yang menjadi salah satu platform bagi warganegara Malaysia untuk menyokong falsafah pendidikan negara dan falsafah UMP iaitu:

 

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.”

Kepercayaan bahawa ilmu adalah amanah Allah kepada manusia sebagai khalifah untuk dimanfaatkan. Penekanan kepada ilmu gunaan yan dipraktikan oleh insan berakhlaq akan meyumbang ke arah keharmonian dan kemakmuran sejagat” melalui lima nilai teras iaitu: (1) Hubungan kuat dengan yang maha pencipta, (2) Teguh dalam menerima prinsip yang disepakati, (3) Kreatif dalam membuat keputusan bersama, (4) Cekal dalam menghadapi cabaran, (5) Proaktif di dalam mengambil tindakan.

Ada dua perkara pokok yang sangat penting yang menjadi tunjang di dalam mengembangkan potensi pelajar di dalam UMP iaitu aspek kepercayaan kepada Allah dan menguatkan hubungan dengan yang Maha Pencipta. Ini secara tidak langsung menekankan konsep aqidah dan kebnaran yang perlu dijadikan pegangan yang sangat penting kepada pelajar. Mungkin ada yang menganggap menjadi pelajar hanyalah untuk mendapatkan segulung ijazah yang di dalamnya terdapat berpuluh-puluh subjek yang akan dierolehi keputusan A yang banyak dan akhirnya mendapat CGPA keseluruhan yang membolehkan pelajar mendapat pekerjaan setelah bergraduan. Pemikiran ini perlulah ditransformasikan supaya niat untuk datang belajar dan menuntut bukan semata-mata mengejar segulung ijazah tetapi yang paling penting untuk menjadi insan yang bergelar khalifah.

Sangat berbeza sikap pelajar yang belajar semata-semata untuk mengejar habuan materialistik semata-mata tanpa mengira habuan akhirat. Kita datang ke UMP yang pertama untuk memperbaiki diri untuk menjadi insan yang seimbang dunia dan akhirat seterusnya bersama-sama memperbaiki orang lain. Tempoh masa selama 3-4 tahun adalah sangat pendek berbading dengan umur kita hidup di dunia. Dan di universiti ini tempat kita mengambil semua mutiara ilmu samada yang berbentuk formal atau tidak formal iaitu melalui pengalaman. Bagi memperoleh ilmu bentuk formal, pelajar perlu mendisiplinkan diri dengan memenuhi semua jadual kuliah dan segala bentuk tugasan dan peperiksaan yang telah dibentuk di dalam kurikulum dan ko-kurikulum. Ini memang sudah menjadi perkaa wajib kepada semua pelajar kerana ia adalah sesuatu yang wajib ada yang selari dengan peranan dan sifat universiti ini supaya pelajar yang dilahirkan daripada kurikulum yang dibina diiktiraf dan boleh dimanfaatkan oleh dunia, ummat masyarakat dan ummat industri.

Adapun bagi ilmu dan pengalaman yang berbentuk tidak formal ini melebihi dan melangkaui dari perkiraan jam kuliah. Ini kerana selain dari kuliah dan makmal, pelajar akan belajar dari pengalaman rakan-rakan bilik asrama, rumah sewa, di aktiviti-aktivit megasah pemikiran dan berpersatuan dan lain-lain. Sekiranya masa untuk belajar di kuliah kita buat kiraan secara kasar, lebih kurang 6-8 jam, maka selebihnya adalah 16 jam bersama rakan-rakan secara tidak formal. 16 jam bersama rakan-rakan adalah pelajaran yang tidak selalu diukur kerana tiada penilaian dibuat, tetapi ia akan memberi kesan untuk berpuluh-puluh tahun selepas bergraduasi iaitu ia boleh mempengaruhi kepada kehidupan selepas alam menara gading dan boleh memberi kesan samada yang bersifat positif atau sebaliknya.

Oleh yang demikian, pendekatan memilih rakan-rakan yang benar-benar menghayati kandungan seperti yang terdapat di dalam falsafah pendidikan negara dan UMP adalah sangat kritikal dan sangat penting. Jadi bagaimana untuk pelajar-pelajar mencari rakan-rakan yang seiring di dalam menjadi insan bergelar khalifah atau sekurang-kurangnya mendekati karakter khalifah adalah di antaranya selalu mendekati rakan-rakan yang cintakan kebenaran, masjid dan Al-Quran. Ini kerana di masjid inilah tempat berkumpulnya orang-orang yang cintakan ilmu dan terutamanya ilmu Al-Quran dan As-sunnah untuk mengukuhkan jati diri sebagai insan yang taat dan patuh kepada Allah dan perintahnya, warganegara yang bertanggungjawab dan mempunyai patriotisme yang tinggi, pelajar yang berdisiplin bagi mencapai kecemerlangan tamadun dunia melalui ilmu yang diamanahkan oleh Allah sebagai amanah dan memberi manfaat kepada seluruh isi dunia, maka pelajar baru perlulah memulakan langkah ke alam universiti dengan (road-map) peta-pengajian yang tepat dengan cara yang berkesan pada masa yang paling awal bersama dengan rakan-rakan sebaya dan senior yang mempunyai matlamat murni yang sama. Berikju adalah antara beberapa penghayatan yang boleh diambil daripada 5 nilai teras UMP:

(1) Hubungan kuat dengan yang maha pencipta

Allah adalah tuhan yang Maha Mengetahui dan Maha Pencipta. Setiap pelajar perlu sedar bahawa segala keistimewaan yang Allah kurniakan kepada pelajar seperti ketinggian ilmu, kebijaksanaan aqal, keupayaan daya kreativiti dan inovativiti merupakan hikmah yang boleh diterokai bersama. Namun yang penting pelajar perlu sedari bahawa adanya kita di muka bumi adalah untuk menjadi hamba untuk beribadah kepada Allah. Hubungan kita dengan Allah adalah di antara yang Al-Khaliq (Maha Pencipta) dan makhluq (yang dicipta). Sehebat mana pun pelajar dapat belajar dan membangunkan apa sahaja inovasi dan kreativiti daripada ilmu itu adalah untuk mengingatkan bahawa Allah adalah yang Maha Hebat dan Maha Sempurna.

(2) Teguh dalam menerima prinsip yang disepakati,

Pelajar perlu sedar bahawa ketika menerima tawaran sebagai pelajar, ada beberapa prinsip yang telah diwujudkan oleh pihak Unniversiti dan diterima oleh pelajar, dimana prinsip itu perlu disepakati dan tidak boleh diabaikan. Universiti adalah tempat untuk mempertahankan kebenaran dan menolak kebatilan. Apa sahaja kebenaran daripada prinsip yang termaktub di dalam falsafah penubuhan univerisiti yang selari dengan yang Maha Pencipta itu akan sentiasa menjadi benar. Adapun prinsip yang tidak benar itu sebenarnya tidak selari dengan yang Maha pencipta. Proses perjalanan pelajar melalui platform institusi pengajian tinggi adalah satu proses mengukuhkan dan menanam nilai-nilai kebenaran. Ia perlu diteguhkan di dalam setiap tindakan

(3) Kreatif dalam membuat keputusan bersama,

Adakala di dalam membuat keputusan yan kritikal ketika menghadapi keadaan yang getir, pelajar perlu membuat keputusan. Pelajar perlu belajar berada di dalam organisasi univerisiti belajar untuk membuat keputusan secara bersama yang berpaksikan kepada prinsip yan benar. Ini adalah salah satu metod ijtimai’ iaitu membawa idea dan aspirasi secara berkumpulan dan bermasyarakat. Pembinaan karakter “teamworking” di dalam membuat keputusan penting bersama mengajar pelajar mengasah bakat kepimpinan samada kepimpinan keluarga, masyarakat, negara bahkan ia boleh memberi kesan kepada dunia secara amnya. Nilai ini selari dengan Islam iaitu prinsip syura di dalam perkara yang tidak ada nas dari wahyu.

(4) Cekal dalam menghadapi cabaran,

Setiap laluan kehidupan akan ada ujian dan cabaran-cabaran yan tidak terduga. Cabaran akan menguji pelajar bersifat cekal mencari jalan keluar dengan cara yang benar bukan dengan jalan matlamat menghalalkan cara. Cabaran akademik bagi pelajar adalah sangat genting ketika pentasksiran terutamanya ketika peperiksaan akhir. Pelajar perlu cekal belajar dan mengambil peperiksaan tanpa perlu mengambil jalan mudah seperti meniru di dalam peperiksaan semata-mata untuk mengekalkan kecemerlangan akademik. Ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan berlaku penyelewengan setelah pelajar bergraduasi dan bekerja di alam pekerjaan. Keruntuhan nilai boleh membawa kepada kehancuran masyarakat dan negara.

(5) Proaktif di dalam mengambil tindakan.

Pelajar perlu menjadi proaktif dengan cakna dengan isu semasa bukan hanya menunggu syarahan daripada pensyarah di bilik-bilik atau dewan-dewan kuliah. Wujudkan sifat suka mengkaji, mendalami dan menghayati isu-siu di luar bilik kuliah supaya ilmu yang didapati itu menjadi lebih bermakna dan dijalinknkan menjadi ilmu yang praktikal yang diberi manfaat kepada manusia.

Semoga kita semua menjadi insan yang selalu berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan kesabaran dan menjadi agen perubahan.

Selamat Menjalani Alam Menara Gading

Muhammad Sharfi Najib

Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektrik & Elektronik, Universiti Malaysia Pahang.

Ahlan wa Sahlan dan selamat datang kepada semua pelajar baru UMP, Assalamualaikum wrt, dan salam sejahtera.

 

Alhamdulillah dan tahniah kepada semua pelajar yang sudah berjaya mendaftar di UMP khususnya. Universiti adalah satu institusi Ilmu yang menjadi salah satu platform bagi warganegara Malaysia untuk menyokong falsafah pendidikan negara dan falsafah UMP iaitu:

 

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.”

Kepercayaan bahawa ilmu adalah amanah Allah kepada manusia sebagai khalifah untuk dimanfaatkan. Penekanan kepada ilmu gunaan yan dipraktikan oleh insan berakhlaq akan meyumbang ke arah keharmonian dan kemakmuran sejagat” melalui lima nilai teras iaitu: (1) Hubungan kuat dengan yang maha pencipta, (2) Teguh dalam menerima prinsip yang disepakati, (3) Kreatif dalam membuat keputusan bersama, (4) Cekal dalam menghadapi cabaran, (5) Proaktif di dalam mengambil tindakan.

Ada dua perkara pokok yang sangat penting yang menjadi tunjang di dalam mengembangkan potensi pelajar di dalam UMP iaitu aspek kepercayaan kepada Allah dan menguatkan hubungan dengan yang Maha Pencipta. Ini secara tidak langsung menekankan konsep aqidah dan kebnaran yang perlu dijadikan pegangan yang sangat penting kepada pelajar. Mungkin ada yang menganggap menjadi pelajar hanyalah untuk mendapatkan segulung ijazah yang di dalamnya terdapat berpuluh-puluh subjek yang akan dierolehi keputusan A yang banyak dan akhirnya mendapat CGPA keseluruhan yang membolehkan pelajar mendapat pekerjaan setelah bergraduan. Pemikiran ini perlulah ditransformasikan supaya niat untuk datang belajar dan menuntut bukan semata-mata mengejar segulung ijazah tetapi yang paling penting untuk menjadi insan yang bergelar khalifah.

Sangat berbeza sikap pelajar yang belajar semata-semata untuk mengejar habuan materialistik semata-mata tanpa mengira habuan akhirat. Kita datang ke UMP yang pertama untuk memperbaiki diri untuk menjadi insan yang seimbang dunia dan akhirat seterusnya bersama-sama memperbaiki orang lain. Tempoh masa selama 3-4 tahun adalah sangat pendek berbading dengan umur kita hidup di dunia. Dan di universiti ini tempat kita mengambil semua mutiara ilmu samada yang berbentuk formal atau tidak formal iaitu melalui pengalaman. Bagi memperoleh ilmu bentuk formal, pelajar perlu mendisiplinkan diri dengan memenuhi semua jadual kuliah dan segala bentuk tugasan dan peperiksaan yang telah dibentuk di dalam kurikulum dan ko-kurikulum. Ini memang sudah menjadi perkaa wajib kepada semua pelajar kerana ia adalah sesuatu yang wajib ada yang selari dengan peranan dan sifat universiti ini supaya pelajar yang dilahirkan daripada kurikulum yang dibina diiktiraf dan boleh dimanfaatkan oleh dunia, ummat masyarakat dan ummat industri.

Adapun bagi ilmu dan pengalaman yang berbentuk tidak formal ini melebihi dan melangkaui dari perkiraan jam kuliah. Ini kerana selain dari kuliah dan makmal, pelajar akan belajar dari pengalaman rakan-rakan bilik asrama, rumah sewa, di aktiviti-aktivit megasah pemikiran dan berpersatuan dan lain-lain. Sekiranya masa untuk belajar di kuliah kita buat kiraan secara kasar, lebih kurang 6-8 jam, maka selebihnya adalah 16 jam bersama rakan-rakan secara tidak formal. 16 jam bersama rakan-rakan adalah pelajaran yang tidak selalu diukur kerana tiada penilaian dibuat, tetapi ia akan memberi kesan untuk berpuluh-puluh tahun selepas bergraduasi iaitu ia boleh mempengaruhi kepada kehidupan selepas alam menara gading dan boleh memberi kesan samada yang bersifat positif atau sebaliknya.

Oleh yang demikian, pendekatan memilih rakan-rakan yang benar-benar menghayati kandungan seperti yang terdapat di dalam falsafah pendidikan negara dan UMP adalah sangat kritikal dan sangat penting. Jadi bagaimana untuk pelajar-pelajar mencari rakan-rakan yang seiring di dalam menjadi insan bergelar khalifah atau sekurang-kurangnya mendekati karakter khalifah adalah di antaranya selalu mendekati rakan-rakan yang cintakan kebenaran, masjid dan Al-Quran. Ini kerana di masjid inilah tempat berkumpulnya orang-orang yang cintakan ilmu dan terutamanya ilmu Al-Quran dan As-sunnah untuk mengukuhkan jati diri sebagai insan yang taat dan patuh kepada Allah dan perintahnya, warganegara yang bertanggungjawab dan mempunyai patriotisme yang tinggi, pelajar yang berdisiplin bagi mencapai kecemerlangan tamadun dunia melalui ilmu yang diamanahkan oleh Allah sebagai amanah dan memberi manfaat kepada seluruh isi dunia, maka pelajar baru perlulah memulakan langkah ke alam universiti dengan (road-map) peta-pengajian yang tepat dengan cara yang berkesan pada masa yang paling awal bersama dengan rakan-rakan sebaya dan senior yang mempunyai matlamat murni yang sama. Berikju adalah antara beberapa penghayatan yang boleh diambil daripada 5 nilai teras UMP:

(1) Hubungan kuat dengan yang maha pencipta

Allah adalah tuhan yang Maha Mengetahui dan Maha Pencipta. Setiap pelajar perlu sedar bahawa segala keistimewaan yang Allah kurniakan kepada pelajar seperti ketinggian ilmu, kebijaksanaan aqal, keupayaan daya kreativiti dan inovativiti merupakan hikmah yang boleh diterokai bersama. Namun yang penting pelajar perlu sedari bahawa adanya kita di muka bumi adalah untuk menjadi hamba untuk beribadah kepada Allah. Hubungan kita dengan Allah adalah di antara yang Al-Khaliq (Maha Pencipta) dan makhluq (yang dicipta). Sehebat mana pun pelajar dapat belajar dan membangunkan apa sahaja inovasi dan kreativiti daripada ilmu itu adalah untuk mengingatkan bahawa Allah adalah yang Maha Hebat dan Maha Sempurna.

(2) Teguh dalam menerima prinsip yang disepakati,

Pelajar perlu sedar bahawa ketika menerima tawaran sebagai pelajar, ada beberapa prinsip yang telah diwujudkan oleh pihak Unniversiti dan diterima oleh pelajar, dimana prinsip itu perlu disepakati dan tidak boleh diabaikan. Universiti adalah tempat untuk mempertahankan kebenaran dan menolak kebatilan. Apa sahaja kebenaran daripada prinsip yang termaktub di dalam falsafah penubuhan univerisiti yang selari dengan yang Maha Pencipta itu akan sentiasa menjadi benar. Adapun prinsip yang tidak benar itu sebenarnya tidak selari dengan yang Maha pencipta. Proses perjalanan pelajar melalui platform institusi pengajian tinggi adalah satu proses mengukuhkan dan menanam nilai-nilai kebenaran. Ia perlu diteguhkan di dalam setiap tindakan

(3) Kreatif dalam membuat keputusan bersama,

Adakala di dalam membuat keputusan yan kritikal ketika menghadapi keadaan yang getir, pelajar perlu membuat keputusan. Pelajar perlu belajar berada di dalam organisasi univerisiti belajar untuk membuat keputusan secara bersama yang berpaksikan kepada prinsip yan benar. Ini adalah salah satu metod ijtimai’ iaitu membawa idea dan aspirasi secara berkumpulan dan bermasyarakat. Pembinaan karakter “teamworking” di dalam membuat keputusan penting bersama mengajar pelajar mengasah bakat kepimpinan samada kepimpinan keluarga, masyarakat, negara bahkan ia boleh memberi kesan kepada dunia secara amnya. Nilai ini selari dengan Islam iaitu prinsip syura di dalam perkara yang tidak ada nas dari wahyu.

(4) Cekal dalam menghadapi cabaran,

Setiap laluan kehidupan akan ada ujian dan cabaran-cabaran yan tidak terduga. Cabaran akan menguji pelajar bersifat cekal mencari jalan keluar dengan cara yang benar bukan dengan jalan matlamat menghalalkan cara. Cabaran akademik bagi pelajar adalah sangat genting ketika pentasksiran terutamanya ketika peperiksaan akhir. Pelajar perlu cekal belajar dan mengambil peperiksaan tanpa perlu mengambil jalan mudah seperti meniru di dalam peperiksaan semata-mata untuk mengekalkan kecemerlangan akademik. Ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan berlaku penyelewengan setelah pelajar bergraduasi dan bekerja di alam pekerjaan. Keruntuhan nilai boleh membawa kepada kehancuran masyarakat dan negara.

(5) Proaktif di dalam mengambil tindakan.

Pelajar perlu menjadi proaktif dengan cakna dengan isu semasa bukan hanya menunggu syarahan daripada pensyarah di bilik-bilik atau dewan-dewan kuliah. Wujudkan sifat suka mengkaji, mendalami dan menghayati isu-siu di luar bilik kuliah supaya ilmu yang didapati itu menjadi lebih bermakna dan dijalinknkan menjadi ilmu yang praktikal yang diberi manfaat kepada manusia.

Semoga kita semua menjadi insan yang selalu berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan kesabaran dan menjadi agen perubahan.

Selamat Menjalani Alam Menara Gading

Kaedah mengambil karakter bau "sampling" di dalam menghasilkan profil bau

Sampling (mengambil sampel bau) adalah salah satu isu yang sangat penting berkait dengan pengukuran dan penghasilan karakter atau profil bau. Sampling adalah salah satu cara untuk mengambil maklumat tipikal yang terdapat pada punca bau melalui pengasingan isipadu yang keluar daripada punca bau tersebut. Odor Emission Rate (OER) adalah salah satu maklumat yang sangat penting di dalam penilaian terhadap ounca pengeluaran bau yang akan menentukan kadar pengeluaran bau di dalam tempoh yang tertentu di dalam unit (Ou.s-1).

Profil bau menjadi sangat penting pada masa kini terutamanya di dalam memastikan proses penjagaan keseimbangan alam sekitar dan kesedaran awam di dalam hal ini. Pelbagai kaedah telah dicuba bagi menyelesaikan atau mengeluarkan kaedah yang signifikan. Metod analisa kimia yang paling asas yang digunakan untuk menentukan dan mengkuantifikasikan bau menggunakan gas-chromatography dan digabungkan dengan mass-spectrophometer atau nama yang selalu digunakan adalah (GCMS) dan pelbagai lagi metod kimia yang telah dikaji seperti Membrane Inlet MS (MIMS), Selected Ion Flow Tube MS (SIFT-MS), Proton-Transfer Reaction MS (PTR-MS), or Proton-Transfer-Reaction Time-Of-Flight MS (PTR-TOF-MS). Namun kaedah-kaedah berdasarkan analisa kimia ini menjadi sangat kompleks dan mencabar untuk diaplikasikan di tempat lapangan dan tidak selalunya berkesan. Ini berlaku kerana bau yang terhasil yang dikesan oleh manusia luar daripada lokasi terkawal yang menempatkan instrument kimia di atas menjadi tidak sama kerana percampuran pelbagai kompaun yang menghasilkan kompaun baru di persekitaran dan ini akan memberi kesan kepada penghasilan profil bau yang berubah dari kompaun yang asal setiap kali penentuan profil bau dibuat.

Kemudian, ada juga pengkaji yang lain pula menggunakan kaedah olfactory dinamik untuk menentukan profil bau di dalam paltform sensori. Sensori adalah teknik menggunakan kepakaran manusia untuk mengecam bau digabungkan dengan instrument elektronik dinamakan sebagai meter olfactory. Namun oleh kerana kaedah ini menggunakan kaedah kepakaran manusia sebagai asas pengukuran, maka perbezaan sensitiviti, spesifisiti dan ketepatan pengukuran menjadi sangat banyak dan variasi yang tinggi. Ini menyebabkan kuantifikasi intensiti bau menjadi kurang berasas untuk disandarkan kepada kualiti bau.

Akhirnya, beberapa kajian yang terkini telah mengfokuskan kepada kemungkinan memantau bau alam sekitar menggunakan E-nose yang direka secara artificial berdasarkan sistem bau manusia di mana setiap bau bergantung kepada beberapa jujukan sensor Metal Oxide Semicodnuctor (MOS) dan beberapa jenis sensor yang lain mengeluarkan output profil yang berbeza daripada bau yang berbeza. Namun begitu, metod yang terbaru ini mempunyai limitasi bergantung kepada keadaan alam sekitar seperti suhu dan kelembapan yang perlukan keadaan yang stabil sepanjang masa.

Oleh yang demikian, apa yang paling penting adalah kaedah mengambil sampel bau (sampling) ini merupakan asas yang sangat fundamental untuk menentukan bau dan digabungkan dengan cara memproses data. Kesilapan di dalam sampling akan memberi kesan yang sangat signifikan kepada profil bau yang ingin ditentukan.

Bibliografi:
Laura Capelli *, Selena Sironi and Renato Del Rosso, Odor Sampling: Techniques and Strategies for the Estimation of  Odor Emission Rates from Different Source Types",  Sensors 2013, 13, 938-955;

PEO Survey - Perception of Employer Towards The Staff (FKEE UMP Graduate)

The faculty of Electrical & Electronics Engineering (FKEE) is in the process of getting feedback from its stakeholders on the academic impact on career and professional accomplishments beyond graduation. It is important to us to rate your preparedness to participate in the profession based on program educational objectives.

This survey to be filled by the employer; Human resource manager, senior engineer, manager.

Your feedback is critical to raise and maintain the FKEE academic quality and also provide the best educational experience possible for our students. Strict confidentially will be maintained and neither your name nor your response will be released to any other party except by your express written permission. The survey should only take at most 5 minutes of your time.

Click >> HERE <<  to begin the survey.