FKEE - Official Portal

FACULTY OF ELECTRICAL &
ELECTRONICS ENGINEERING

JAWATANKUASA AMALAN 5S FKEE 2014

 

 

 

 

 

POLISI 5S

 

 

AKTIVITI 5S

Sebelum

 

 

Selepas

 

 

5S IMPELEMENTATION PLAN 2014

 

Bil.

Aktiviti/Program

Tindakan

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogo

Sep

Okt

Nov

Dis

1.

Penubuhan Jawatankuasa 5S Jabatan

Penyelaras

                 
                 

2.

Mesyuarat Jawatankuasa 5S

Penyelaras

                 
                 

3.

Ceramah/ Latihan 5S

Penyelaras

                 
                 

4.

Aktiviti Gotong-Royong

Pejabat & Makmal

                 
                 

5.

Aktiviti 5S

Pejabat & Makmal

                 
                 

6.

Audit Dalaman (Peringkat Jabatan)

Penyelaras

                 
                 

7.

Aktiviti Promosi

Pejabat & Makmal

                 
                 

8.

Audit Amalan 5S (Peringkat Universiti)

JK Audit